اخذ گواهینامه حلال

گواهینامه حلال شرکت گیلان قوت

شرکت تولیدی و صنعتی گیلان قوت ، اخیراً موفق به دریافت " گواهینامه حلال" بر اساس استانداردهای جهانی حلال از موسسه حلال جهانی گشته است. این موفقیت را به مصرف کنندگان محصولات یاسمین و به مدیرعامل، هیئت مدیره ، مدیران و کلیه پرسنل شرکت تبریک و تهنیت می گوییم .

                                                                                        روابط عمومی شرکت تولیدی و صنعتی گیلان قوت