14همین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

نمایشگاه شیرینی و شکلات

  * وعده دیدار ما در 14همین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران - تهران .  23 الی 26 شهریور ماه 1394  در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران .             (( سالن 44A  ))